ທ່ານກຳລັງຊອກຫາວຽກໃນອາຊີບຂອງທ່ານແມ່ນບໍ? ມາຮ່ວມກັບທີມງານຂອງພວກເຮົາໃນປະເທດລາວ ບ່ອນທີ່ເຮັດວຽກບໍ່ມີວັນໃດເໝືອນກັນ! ທ່ານຈະໄດ້ເຮັດວຽກໃນແນວໜ້າ ເພື່ອສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກຳສັດປ່າໃນປະເທດລາວ. ກົດເຂົ້າເຊັກຕຳແໜ່ງຫວ່າງ ແລະ ຕິດຕາມພວກເຮົາໃນ LinkedIn ເພື່ອຮັບຂ່າວແຈ້ງເຕືອນເມື່ອມີຕຳແໜ່ງໃໝ່ເປີດຮັບສະໝັກ!

ປັດຈຸບັນພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນມີຕຳແໜ່ງໃດຫວ່າງ. ກະລຸນາກວດເຊັກໃນພາຍຫຼັງ!