ບັນດາຜູ້ອາສາສະໝັກແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍໃນວຽກງານທີ່ພວກເຮົາເຮັດຢູ່ທີ່ມູນນິທິອະນຸລັກສັດປ່າລາວ ເພາະວ່າຖ້າຂາດການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກບັນດາຜູ້ອາສາສະໝັກແລ້ວ ພວກເຮົາອາດບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້! ຈຸດຫຼັກໃນໂປຼແກຼມອາສາສະໝັກຂອງພວກເຮົານີ້ແມ່ນຮັກສາມາດຕະຖານດ້ານສະຫວັດດີການສັດປ່າໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບສູງ ແລະ ຊ່ວຍກໍ່ສ້າງຄອກສັດຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສັດປ່າທີ່ກູ້ໄພມາໃໝ່ໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ. ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການເຮັດວຽກຢ່າງໜັກໜ່ວງຂອງທຸກຄົນຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ວຽກງານນີ້ເດີນໜ້າໄປໄດ້!

ພວກເຮົາມີວຽກຫຼາຍຢ່າງທີ່ທ່ານສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ໂດຍອີງໃສ່ປະສົບການ ແລະ ຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານ ສະນັ້ນ, ກົດເຂົ້າເບິ່ງໂປຼແກຼມອາສາສະໝັກຂອງພວກເຮົາໄດ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ການເບິ່ງແຍງສັດ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ

ທ່ານມີຄວາມຫຼົງໄຫຼໃນການລ້ຽງດູສັດປ່າຢ່າງມີຈັນຍາບັນ ແລະ ຢາກສະໜັບສະໜູນການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາສັດປ່າທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນແມ່ນບໍ? ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມນຳໂປຼແກຼມການລ້ຽງດູສັດ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຄອກສັດຂອງພວກເຮົາ.

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຝຶກງານສັດຕະວະແພດ

ທ່ານເປັນນັກສຶກສາສັດຕະວະແພດທີ່ກຳລັງຊອກຫາປະສົບການໃໝ່ໃນການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສັດປ່າແມ່ນບໍ? ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂອກາດໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເປັນອາສາສະໝັກທີ່ລໍຖ້າທ່ານຢູ່ທີ່ມູນນິທິອະນຸລັກສັດປ່າລາວ.

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ພະຍາບານສັດຕະວະແພດ

ທ່ານເປັນພະຍາບານສັດຕະວະແພດ ຫຼື ເປັນນັກສຶກສາພະຍາບານສັດຕະວະແພດທີ່ກຳລັງຊອກຫາໂອກາດໃໝ່ ເພື່ອນໍາໃຊ້ ແລະ ແບ່ງປັນທັກສະຂອງທ່ານແມ່ນບໍ? ພິຈາລະນາມາເປັນອາສາສະໝັກຮ່ວມກັບທີມງານສັດຕະວະແພດຂອງພວກເຮົາທີ່ມູນນິທິອະນຸລັກສັດປ່າລາວ!

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ການບໍລິຈາກດ້ານມືອາຊີບ

ຖ້າຫາກທ່ານມີຄຸນວຸທິພ້ອມດ້ວຍປະສົບການດ້ານມືອາຊີບຢ່າງພຽງພໍໃນວິຊາສະເພາະຂອງທ່ານ ແລະ ກຳລັງຊອກຫາບໍລິຈາກຄວາມສາມາດຂອງທ່ານນັ້ນ ເພື່ອຕ້ານກັບອາຊະຍາກຳສັດປ່າ, ເຊີນຮຽນຮູ້ວິທີທີ່ທ່ານສາມາດສະໜັບສະໜູນພາລະກິດຂອງພວກເຮົາ!

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຄູ່ມືການເປັນອາສາສະໝັກຂອງພວກເຮົາມີຂໍ້ມູນທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການກ່ຽວກັບວ່າພວກເຮົາແມ່ນໃຜ, ພວກເຮົາເຮັດຫຍັງ ແລະ ກົງກັບບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການບໍ! ຖ້າທ່ານບໍ່ພົບຄຳຕອບໃດສຳລັບຄຳຖາມຂອງທ່ານ ກະລຸນາຢ່າລັງກຽດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ. ເມື່ອທ່ານຕັດສິນໃຈເລືອກເອົາໂປຼແກຼມແລ້ວ ທ່ານສາມາດສະໝັກຜ່ານອອນໄລນ໌ໄດ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້!

ຄູ່ມືການເປັນອາສາສະໝັກ ສະໝັກຜ່ານອອນໄລນ໌

ພວກເຮົາມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນສິ່ງທີ່ບັນດາຜູ້ອາສາສະໝັກໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຮົາຈົນປະສົບຜົນສຳເລັດ ແຕ່ວ່າຢ່າພຽງອ່ານແຕ່ຄຳເວົ້າຂອງພວກເຮົາ: ເຊີນກົດເຂົ້າເບິ່ງຣີວິວຂອງພວກເຮົາໃນ Facebook ແລະ Google.

I volunteered with LCTW last year in November for about three weeks and it has been one of the best experiences I've had volunteering. Everyone at the center is truly dedicated to rescuing and rehabilitating animals. Unfortunately, many cannot be reintroduced back to the wild and that's why volunteers play such an important part in making animal enrichments to help stimulate their wild instincts and improve their quality of life. You will learn so much from these animals and it will be by far one the most rewarding experiences you will ever have.

Smita

I've had the best 3 weeks of my life volunteering at LCTW! The animals were amazing and so loved and cared for by the staff. Each project we created made an impact on their lives and was incredibly rewarding to be a part of it.

HUGE thank you to every single member of staff who showed us dedication, passion and commitment to the cause and for the wonderful opportunity to volunteer in Lao. And a special thank you to our "Lao Mamas", Dani and Caitlin who made every single day funny, interesting and all around wonderful!

I was absolutely heartbroken to leave LCTW and highly recommend this project to anyone looking to make great friends, travel to such a beautiful country and work hard for such a brilliant cause. 10/10 Wishing all the best in the future for LCTW!

Nina

I volunteered for two weeks at LCTW I would highly recommend this project they are really doing some amazing work.
They have great vision, values and goals which is towards having the animals to have the most positive welfare.

The staff are super friendly, my time there was fun,educational, exciting and I felt safe the whole time and all-round great experience!!

I believe in the future this is going to be the best rescue centre in Laos because of the determination that the staff have for helping these animals they really deserve all the help they can get !

And obviously the animals there are incredible to work with !!!!

I wish LCTW all the best for the future because they’re going to be amazing!!

Khop chai !

Steven

An amazing organisation right on the front line of animal welfare issues in Laos! These folks are making a genuine difference in the lives of so many animals caught up in desperate situations...by standing side-by-side with the people of Laos and working closely with the government and relevant authorities on the ground. LCTW is paving the way for a better life for so many animals in Laos and need all the support they can get to continue to raise the standard of animal welfare in this fast developing and beautiful country.

Ian

Incredible experience volunteering at this rescue centre. Staff are amazing and ensure you have a truly memorable time at the Rescue Centre. If you are looking to volunteer with animals then this place is perfect! Thank you to all the staff for an amazing time.

Edward